Tilbyr utdannelser / tjenester over hele landet
Ring oss på +47 900 85 313 Ring oss på +47 900 85 313
Vi holder til i Drammen

 

Finansiering av utdanning

Gandi Results from actionsGenerelt

Utdanning er vanligvis en særdeles god investering - både med henblikk på personlig utvikling og muligheter på arbeidsmarkedet.

NLP utdanning er svært nyttig - uansett om det utelukkende er for personlig utvikling, som grunnlag for egen coachingvirksomhet, eller om det er som verktøy i ditt arbeide 

Uansett må investeringen finansieres, enten via arbeidsgiver, oppsparte midler eller via lån. Nedenfor bidrar vi med inspirasjon til mulige måter å finansiere utdanningen på.

Arbeidsgiver 

Betalt utdanning via arbeidsgiver et av de mest attraktive, skattefrie frynsegodene i arbeidsforhold.

For de fleste ansatte vil NLP-utdanningen være en naturlig tilleggsutdanning i jobben. Vi ser at fler og fler bedrifter og organisasjoner velger NLP som supplement til de tradisjonelle bedriftsrettede kursene i sin medarbeiderutvikling.

Det vill alltid kunne hevdes - med rette - at NLP-utdanningen er relevant for jobbens utførelse. Derfor er arbeidsgivers dekning av kostnaden til den ansattes utdanning skattefri for den ansatte. Arbeidsgiver skal heller ikke betale  arbeidsgiversavgift av kostnaden.

Selv om du eventuelt selv må dekke deler av eller hele kostnaden (gjennom en midlertidig lønnsreduksjon eller en utsatt lønnsøkning) er det store fordeler å hente. Du slipper å betale kursavgiften med beskattede penger. I tillegg bør du få fordelen av arbeidsgivers sparede kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger og andre lønnsrelaterte kostnader.

Lån

Har du behov for lån, så kan det være at den billigste låneformen er å øke boliglånet, eller låne med annen form for sikkerhet.

Hvis dette ikke er en relevant løsning finnes det långivere som tilbyr finansiering uten sikkerhet.

Her kan du se en oversikt over de beste tilbudene