Tilbyr utdannelser / tjenester over hele landet
Ring oss på +47 900 85 313 Ring oss på +47 900 85 313
Vi holder til i Drammen

UCan's mantra

"Forandring skjer –  men fremgang skapes"

For oss i UCan er en vellykket forandring synonymt med varig endring og fremgang - at man presterer bedre i dag enn i går.

Forbedring harmonerer ikke med gårsdagens atferd og arbeidsmåter - verken for enkeltpersoner eller bedrifter. Prestasjonsforbedring krever atferdsendring og dermed utfordring av gamle vaner - det kjente og komfortable.

Idrettsutøvere erfarer dette stadig vekk. Det er ofte vanskelig å lykkes på egen hånd. Det er påfallende at det oftest er de beste som søker støtte til å bli enda bedre. 

Motto Todays excellenceUCan's kunder er privatpersoner, idrettsutøvere, organisasjoner og bedrifter som enten selv ønsker å utvikle seg, eller som fra omgivelsene konfronteres med forventninger og krav om prestasjonsforbedring. I et samfunn med stadig utvikling er det å "stå stille" ensbetydende med å sakke akterut.

UCan er spesialist i forbedrings- og forandringsprosesser hos både enkeltpersoner og bedrifter. Vi hjelper våre kunder til å definere sine mål, samt å nå dem på en effektiv måte, og dermed få mer ut av innsatsen. Det er "vellykket forandring" det!

NLP er anerkjent som den mest effektive metoden for å få til forbedring basert på varige forandringer i holdninger og atferd. UCan tilbyr coaching, samt utdanning innen NLP og andre metoder for effektive prosesser mellom mennesker og personlig utvikling - i næringsliv og privat. UCan er stolte over å utdanne coacher som kan bidra til andres suksess - i tillegg til egen selvutvikling.