Tilbyr utdannelser / tjenester over hele landet
Ring oss på +47 900 85 313 Ring oss på +47 900 85 313
Vi holder til i Drammen

NLP's opprinnelse

NLP i sin opprinelige form er skapt i midten av 70-årene i et samarbeid mellom John Grinder, en associate professor på University of California, og en studerende, Richard Bandler. Begge delte de en fasinasjon for menneskelig prestasjoner i særklasse. Dette brakte dem på sporet av å kartlegge / modellere den menneskelige atferden til utvalgte genier.

NLP begynte sitt liv som en modelleringsmetodikk. John Grinder og Richard Bandler begynte deres legendariske arbeid – som skulle bli til NLP – med å kartlegge atferdsmønstrene til genier som gestaltterapiens gründer Fritz Perls, familieterapeuten Virginia Satir og hypnoterapeuten Milton Erickson. Grinder og Bandler jobbet systematisk å forstå og kartlegge relevante menneskelige parametere innen språkstrukturer og atferdsmønstre med basis i underbevisstheten. I dette ligger at det ikke er mulig å få svarene via spørsmål til disse menneskene.

 Gjennom to år tilbrakte Grinder og Bandler mye tid med geniene Perls, Satir og Erickson. Gjennom samvær og observasjon absorberte Grinder og Bandler deres språk- og atferdsmønstre, som de etterfølgende systematiserte og dokumenterte. Genienes ferdigheter ble eksplisitt formulert med henblikk på modellering av utvalgte ferdigheter.

I 1975 presenterte Grinder og Bandler de to første NLP-modeller i sine bøker "Structure of Magic I og II". Dette var starten på NLP, som siden har utviklet seg under både gründerne og i hendene på andre sentrale NLP-personligheter i takt med NLP's utbredelse.

NLP globalt anerkjent

NLP-metodikken har over tid vunnet sin anerkjennelse globalt pga. sin effektivitet hva angår både virkningsgrad, hastighet og varighet på endringer for personer og grupper. Nettopp dette har vært en av NLP's største utfordringer op gjennom tiden. Konvensjonelle metoder fra de etablerte fagmiljøene viste seg mindre effektive enn NLP. Etablerte eksperter følte seg truet. I mange år skapte dette barrierer for NLP's anerkjennelse som endringsmetodikk. Men dette er nå historie. NLP er globalt anerkjent gjennom objektivt konstaterbare bevis. Tvilere i de etablerte fagmiljøene har trykket NLP til sitt bryst. NLP er nå den globalt mest anerkjente metodikken for systematisk utvikling og endring av personer og grupper.

John Grinder tar grep

 Co-gründer av NLP, John Grinder, fremstår i dag som ankeret for den grenen av moderne NLP som er minst utvannet og minst populistisk - og dermed mest i tråd med den opprinnelige hensikten om modellering av "excellence". NLP har siden starten utviklet seg både i tråd med og i strid med gründernes opprinnelige intensjon. John Grinder fant det etter hvert nødvendig å bidra til en kvalitetssikring av NLP-metodikken og dens utøvere. Derfor tok han initiativ til å stifte ITA – International Trainers Academy of NLP.

I tillegg mente Grinder at utbredelsen av NLP hadde gitt metodikken et fokus på det "bevisste sinn" (left brain) - i strid med det opprinnelige utgangspunktet med fokus på det "ubevisste sinn" (right brain). Derfor har John Grinder styrket NLP-metodikken med revitalisering av underbevissthetens betydning gjennom utviklingen av NLP New Code. 

 UCan utdanner våre studenter innen i John Grinder's ånd og i samsvar med ITA standarden, slik som den forvaltes av stifterne John Grinder, Carmen Bostic St. Clair og Michael Carroll. Våre studenter sertifiseres av ITA. Som kvalitetsbetegnelse taler ITA for seg selv.