Tilbyr utdannelser / tjenester over hele landet
Ring oss på +47 900 85 313 Ring oss på +47 900 85 313
Vi holder til i Drammen

NLP - anvendelse i praksis

En NLP-practitioner anvender sine NLP-kunnskaper og –ferdigheter i rollen som katalysator for en ønsket endring – det være seg enkeltpersoner, grupper eller hele organisasjoner.

NLP anvendes i forbindelse med mange ulike problemstillinger, for eksempel

  • Personlig utvikling
  • Coaching
  • Utdanning
  • Teambuilding
  • Salg
  • Ledelse

Hvor enn det er tale om samspill mellom mennesker og forbedringspotensial, har NLP en rolle som effektivt virkemiddel i å utvikle og forbedre prestasjoner.

Å jobbe systematisk med en ønsket personlig forandring med henblikk på en varig ny atferd krever i NLP-språket av-programmering av dagens uønskede atferd og re-programmering av en ny atferd. Å jobbe systematisk med dette forutsetter som nevnt å komme bak fasaden for å bearbeide de bakom liggende sanseinntrykkene, deres representasjon og kodifisering/filtrering.

NLP-metodikken har mange enkle teknikker som er lett fattelige, lett anvendelige og imponerende effektive. Likevel ligger de mest effektive deler av NLP-metodikken i langt mer komplisert og avansert kunnskap og praktiske NLP-ferdigheter. NLP er nemlig praktiske øvelser og grep basert på inngående kunnskap for å legge til rette for og evaluere/anvende reaultatet i øvelsene i det videre arbeidet med personer og grupper.

Å bli en sertifisert NLP-practitioner og coach forutsetter derfor demonstrerte resultater i samsvar med både NLP's faglige innhold og etiske retningslinjer og verdier. Som alle andre kunnskaper om menneskelig atferd kan også NLP misbrukes. Sertifiserte NLP-practitioners undergår en personlig utvikling av sitt eget verdigrunnlag – kan vi konstatere basert på erfaring. NLP-utdannelsen er en personlig reise. Det er ikke mulig å bli en god NLP-practitioner ved å stå på utsiden og betrakte det faglige innholdet. Det må oppleves med personlig engasjement. Først da, når man kjenner NLP-metodikken på egen kropp, kan man anvende til det beste for endre mennesker.