Tilbyr utdannelser / tjenester over hele landet
Ring oss på +47 900 85 313 Ring oss på +47 900 85 313
Vi holder til i Drammen

Kursoversikt - Bedrifter og organisasjoner

Nedenfor finner du UCan's utdannelsestilbud, tilpasset behovene til ulike profesjonelle roller innen bedrifter og organisasjoner.

For hvert kurs vil du under "Les mer" finne detaljer vedr. kursets evt. opptakskrav, oppbygging, pris, læringsmål, innhold, læringsprosess og sertifisering.

Kursene finnes både som bedriftsinterne arrangementer, evt. tilpasset individuelle behov, eller som åpne kurs (se kurskalender).

Har du spørsmål i forbindelse med kurset er du velkommen til å ta kontakt til den kursansvarlige i kursbeskrivelsen.

ChangeDefined-1024x874 400x341Kurs: NLP Business Practitioner

Bli en effektiv endringskatalysator med praktiske verktøy til å bidra til varig endring. 

Målgruppe

Ønsker du selv eller bedriften din å kvalifisere deg til å bidra i forbedringsprosjekter, eller ønsker du selv profesjonell utvikling for karrierebygging?

 Claus Haals deler sin erfaring fra mer enn 25 år med krevende omstillingsprosjekter i næringslivet. Han har samlet en verktøykasse med matnyttig teknikker innen Endringsledelse, Teamledelse, Personlig effektivitet, m.m. 

UCan NLP Business Practitioner henvender seg til deg som ønsker personlig utvikling i yrkeslivet, samt å kvalifisere deg til en sentral rolle i krevende, organisatoriske endrings-/forbedringsprosesser – som enten leder (change leader) eller ressursperson/ endringskatalysator (change agent).

I tillegg til åpne kurs tilbyr vi bedriftsinterne kurs som tilpasses individuelt til de aktuelle behovene.